Verifiera ditt ursprungscertifikat

Du kan verifiera ditt ursprungscertifikat på två sätt:

Har det aktuella dokumentet en QR-kod? Klicka här för att se ett exempel.

Först ska du kontakta info@quickcert.co.uk, så skickar vi de formulär du behöver för att registrera dig hos handelskammaren
1. Skanna certifikat

Skanna QR-koden på ditt ursprungscertifikat

Klicka här för att se ett exempel

När du har fyllt i och undertecknat, skickar du ett e-postmeddelande eller fax med ditt ifyllda registreringsformulär till e-postadressen eller faxnumret på formuläret.
2. Logga in på

www.certificateoforigin.com

Ange ditt certifikatnummer och information om din ansökan kan visas.